DIVERSE PUBLICATIE VOORBEELDEN

Mede als gevolg van de door toepassing van moderne communicatiemiddelen – eerst fax en modem, thans e-mail en internet – steeds intensiever geworden internationale contacten is talenkennis, ook tegen de achtergrond van de verminderde onderwijsoutput, meer dan ooit een cruciale factor.

Publicaties

Het ontbreekt geenszins aan omvangrijke handboeken en naslagwerken. Compacte en snel te raadplegen hulpmiddelen van specifiek taalkundige aard zijn tot op heden echter dun gezaaid. Noord-Nederland Translations bracht in 1988 onder auspiciën van de Exportbevorderings- en Voorlichtingsdienst (EVD) van het ministerie van Economische Zaken het praktische, 8-talige Business and Conference Phrase Book* uit, dat nu – geactualiseerd en uitgebreid – aantrekkelijke mogelijkheden biedt om de eigen internationale correspondentie op basis van thematisch geordende basistrefwoorden en tekstmodules snel individueel op te zetten en uit te breiden. Op die manier kunnen vanuit consistente tekstjablonen eigen teksten worden opgebouwd.

Dankzij de zoekfunctionaliteit is tijdrovend zoeken naar vaktermen in externe woordenboeken verleden tijd. De gevonden informatie kan naar eigen bestanden worden geëxporteerd en met eigen tekst worden aangevuld. Het eindresultaat kan vervolgens na een spellingscontrole worden verzonden. Klik voor een selectie van voorbeeldteksten op de inhoudsrubriek van het Business & Conference Phrase Book hieronder.

NEEM NU CONTACT OP

Business And Conference Phrase Book

Voor de inhoudsopgave van het Business and Conference Phrase Book klikt u hier.